Mane domina: Paskolos Indėliai

Kredito unijos „Taupa“ eilinis visuotinis narių susirinkimas 2024 m. balandžio 24 d.

susirinkimas

Informuojame, kad 2024-04-24 d. 9.00 val. šaukiamas kredito unijos „Taupa“ (toliau – kredito unija) eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks kredito unijos buveinės patalpose adresu Kalvarijų g. 140, Vilniuje. Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2024-04-29 d. 10.00 val. kredito unijos buveinės patalpose adresu Kalvarijų g. 140, Vilniuje.

Darbotvarkė: 

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  6. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Dėl kredito unijos narių, nevykdančių savo pareigų, pašalinimo.

 

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, klientų aptarnavimo skyriaus vadovė Kamilė Čirvinskienė, tel. 852787180, el.p. k.cirvinskiene@taupa.lt. Susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, galima kredito unijos buveinėje nuo 2024-04-19 d.