Kredito unijos „Taupa“ eilinis visuotinis narių susirinkimas 2018m. kovo 23 d.

Kredito unijos „Taupa“ eilinis visuotinis narių susirinkimas 2018m. kovo 23 d.

2018 KOVO 02

Kredito unijos „Taupa“ eilinis visuotinis narių susirinkimas

Informuojame, kad 2018-03-23 9.00 val. šaukiamas kredito unijos „Taupa“ eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks kredito unijos naujos buveinės patalpose adresu Kalvarijų g. 140, Vilniuje.

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2017-03-30 d. 9.00 val. KB „Lietuvos kooperatyvų sąjunga“ Mažojoje salėje adresu Gedimino pr. 28/2, Vilniuje.

Darbotvarkė:

1) Stebėtojų tarybos 2017 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2) Vidaus audito tarnybos 2017 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3) Valdybos 2017 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4) Paskolų komiteto 2017 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

5) 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

6) 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

7) Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas naujai kadencijai.

8) Kredito unijos stebėtojų tarybos narių ir pirmininko rinkimas naujai kadencijai.

9) Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas naujai kadencijai.

10) Audito įmonės kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – projektų vadovas Tomas Jakimauskas, tel. 852787180, el.p. t.jakimauskas@taupa.lt.

Susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, galima kredito unijos buveinėje nuo 2018-03-16 d.

Keičiasi kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos

2018 RUGPJŪČIO 01
Nuo 2018-08-01 įsigalioja nauja LR mokėjimų įstatymo redakcija ir tuo pagrindu 2018-05-29 kredito unijos “Taupa” valdyba patvirtino mokėjimo paslaugų teikimo sąlygas, kuriose atlikti pakeitimai, susiję su įsigaliojusia Antrąja mokėjimo paslaugų direktyva (PSD2): keičiamas neautorizuotų mokėjimų (atliktų be mokėtojo sutikimo) lėšų sugrąžinimo terminas. Sužinoję apie neautorizuotą mokėjimo operaciją, nedelsdami, bet ne vėliau kaip iki kitos kredito unijos darbo dienos pabaigos grąžinsime neautorizuotos mokėjimo operacijos sumą, išskyrus atvejus, kai įtariame mokėtojo sukčiavimą; nuo 150 Eur iki 50 Eur mažėja nuostolių suma, kurią vartotojams gali tekti padengti dėl neautorizuotų mokėjimų, jeigu buvo pasinaudota neteisėtai pasisavinta mokėjimo priemone. Su naujomis mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis galite susipažinti čia: KU-TAUPA-Mokejimo-paslaugu-teikimo-salygos.doc Jei turite klausimų, informacijos teiraukitės el. paštu: info@taupa.lt Jei sutinkate su mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų pakeitimais, Jums nereikia atlikti jokių veiksmų. Primename, kad, jei nesutinkate su šiais pakeitimais, turite teisę neatlygintinai nutraukti su kredito unija sudarytą einamosios sąskaitos sutartį iki 2018 m. rugpjūčio 1 dienos.
Skaityti daugiau >

Pranešimas apie visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus

2018 BALANDŽIO 11
PRANEŠIMAS APIE VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PRIIMTUS SPRENDIMUS Informuojame apie 2018 m. kovo 30 d. vykusio pakartotinio visuotinio Kredito unijos „Taupa“ (toliau – kredito unija) narių susirinkimo priimtus sprendimus:   1. Stebėtojų tarybos 2017 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Stebėtojų tarybos ataskaitą už 2017 metus įvertinti teigiamai.   2. Vidaus audito tarnybos 2017 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Vidaus audito tarnybos ataskaitą už 2017 metus įvertinti teigiamai.   3. Valdybos 2017 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Valdybos ataskaitą už 2017 metus įvertinti teigiamai.   4. Paskolų komiteto 2017 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Paskolų komiteto ataskaitą už 2017 metus įvertinti teigiamai.   5. 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas. NUTARTA: 5.1. Patvirtinti kredito unijos 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 5.2. Nepaskirstytus nuostolius perkelti į kitų finansinių metų pradžią, ateityje jį dengiant iš kredito unijos uždirbto pelno.   6. 2018 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. NUTARTA: Patvirtinti 2018 metų pajamų ir išlaidų sąmatą pagal pateiktą projektą.   7. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas naujai kadencijai. NUTARTA: 7.1. Valdybos nariais naujai kadencijai išrinkti Liną Songailą,  Liną Peciukevičių, ir Žermeną Balaišienę. 7.2. Valdybos pirmininku išrinkti Liną Songailą.   8. Kredito unijos stebėtojų tarybos narių ir pirmininko rinkimas naujai kadencijai. NUTARTA: 8.1. Stebėtojų tarybos nariais naujai kadencijai išrinkti Povilą Butkų, Simoną Abramavičiūtę, ir vietoje Arnoldo Burkovskio,  stebėtojų tarybos nariu išrinkti Rimvydą Olšauską.  Nustatyti, kad Rimvydas Olšauskas pradeda eiti stebėtojų tarybos nario pareigas nuo Lietuvos banko leidimo eiti kredito unijos vadovo pareigas gavimo dienos. 8.2. Stebėtojų tarybos pirmininku išrinkti Simoną Abramavičiūtę.    9. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas naujai kadencijai. NUTARTA: 9.1. Paskolų komiteto nariais naujai kadencijai išrinkti Rolandą Amšiejų, Tomą Jakimauską, ir vietoje Martyno Miknaičio paskolų komiteto nariu išrinkti Vaidą Krivickienę. 9.2. Paskolų komiteto pirmininku išrinkti Vaidą Krivickienę.  Nustatyti, kad Vaida Krivickienė pradeda eiti paskolų komiteto pirmininko pareigas nuo Lietuvos banko leidimo eiti kredito unijos vadovo pareigas gavimo dienos.   10. Audito įmonės kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti, limito nustatymas. NUTARTA: 10.1. Audito įmonę išrinkti Grant Thornton Baltic UAB, juridinio asmens kodas 300056169. 10.2. Nustatyti iki 11000 Eur (su PVM) limitą audito paslaugoms apmokėti.
Skaityti daugiau >

Pranešimas dėl mokėjimų nurodymų ir darbo laiko

2018 KOVO 29
Dėl mokėjimo nurodymų Didijį Penktadienį (2018 m. kovo 30 d.) ir šv. Velykų laikotarpiu Informuojame, kad Didijį Penktadienį (2018 m. kovo 30 d.) ir šv. Velykų pirmadienį (2018 m. balandžio 2 d.) SEPA mokėjimo nurodymai ir tarptautiniai mokėjimo nurodymai eurais NEBUS VYKDOMI. Kovo 29 d. iki 16.00 val. pateikti mokėjimo nurodymai bus įvykdyti tą pačią darbo dieną. Po šio laiko ir kovo 30 – balandžio 2 d. pateikti mokėjimo nurodymai bus įvykdyti balandžio 3 d. (antradienį). Kredito unijos darbo laikas kovo 30 d. – iki 15.00 val., balandžio 2 d. – nedirbsime.
Skaityti daugiau >

2018 m. vasario 23 d. vyks unijos persikraustymas į naujas patalpas adresu Kalvarijų g. 140, Vilnius.

2018 VASARIO 19
2018 m. vasario 23 d. vyks unijos persikraustymas į naujas patalpas adresu Kalvarijų g. 140, Vilnius.  Klientai vasario 23 d. nebus aptarnaujami, įmokas galima atlikti internetu, jos bus užskaitytos.  Vasario 26 d. dirbsime įprastu laiku, nuo 9 val. Kiti kontaktai (telefonai, el. paštai) nesikeičia. Atsiprašome už nepatogumus ir kviečiame užsukti į naujas patalpas. Tel.pasiteiravimui: 8-675-95372.
Skaityti daugiau >

Pranešimas apie visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus

2018 SAUSIO 23
Informuojame apie 2017 m. gruodžio 22 d. vykusio pakartotinio visuotinio Kredito unijos „Taupa“ (toliau – kredito unija) narių susirinkimo priimtus sprendimus:   Dėl kredito unijos buveinės pakeitimo. NUTARTA: Pakeisti kredito unijos buveinės adresą iš A. Stulginskio g. 3, Vilnius, į Kalvarijų g. 140, Vilnius. Buveinę planuojama perkelti nuo 2018 m. kovo 1 d.   Dėl kredito unijos pajinio kapitalo sutvarinimo. NUTARTA: Patvirtinti kredito unijos pajinio kapitalo sutvarinimo planą pagal pateiktą projektą.   Dėl kredito unijos pertvarkymo į specializuotą banką. NUTARTA: Patvirtinti kredito unijos pertvarkymo į specializuotą banką tarpinę ataskaitą pagal pateiktą projektą.   Dėl kredito unijos narių, neatitinkančių narystės kriterijų, pašalinimo. NUTARTA: Pašalinti iš kredito unijos narių skolininkus, nevykdančius savo pareigų ir asmenis neatitinkančius narystės kriterijų.  
Skaityti daugiau >

Skelbimas apie šaukiamą neeilinį visuotinį narių susirinkimą

2017 LAPKRIČIO 17
Informuojame, kad 2017-12-15 9.00 val. šaukiamas kredito unijos „Taupa“ neeilinis visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks kredito unijos buveinės patalpose adresu A. Stulginskio g. 3-1, Vilniuje.  Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2017-12-22 d. 9.00 val. KB „Lietuvos kooperatyvų sąjunga“ Mažojoje salėje adresu Gedimino pr. 28/2, Vilniuje. Darbotvarkė: 1) Dėl kredito unijos buveinės pakeitimo; 2) Dėl kredito unijos pajinio kapitalo sutvarinimo; 3) Dėl kredito unijos pertvarkymo į specializuotą banką; 4) Dėl kredito unijos narių, neatitinkančių narystės kriterijų, pašalinimo.   Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, projektų vadovas Tomas Jakimauskas, tel. +37052787180, el.p. t.jakimauskas@taupa.lt.
Skaityti daugiau >

Pranešimas apie visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus

2017 SPALIO 26
Informuojame apie 2017 m. spalio 13 d. vykusio pakartotinio visuotinio Kredito unijos „Taupa“ (toliau – kredito unija) narių susirinkimo priimtus sprendimus:   Dėl rizikos vertinimo specialisto pareiginių nuostatų tvirtinimo. NUTARTA: Patvirtinti rizikos vertinimo specialisto pareiginius nuostatus 2. Dėl kredito unijos narių pašalinimo.   Dėl kredito unijos narių, neatitinkančių narystės kriterijų, pašalinimo. NUTARTA: Pašalinti iš kredito unijos narių skolininkus nevykdančius savo pareigų ir asmenis neatitinkančius narystės kriterijų.   Dėl limito audito paslaugoms apmokėti nustatymo. NUTARTA: Nustatyti iki 10000 Eur (be PVM) limitą audito paslaugoms apmokėti.   Dėl 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tikslinimo. NUTARTA: Patvirtinti patikslintą kredito unijos 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatą pagal pridedamą projektą.  
Skaityti daugiau >

Skelbimas apie šaukiamą neeilinį visuotinį narių susirinkimą

2017 RUGSĖJO 15
Informuojame, kad 2017-10-06 d. 9.00 val. šaukiamas kredito unijos „Taupa“ neeilinis visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks kredito unijos buveinės patalpose adresu A. Stulginskio g. 3-1, Vilniuje.  Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2017-10-13 d. 9.00 val. KB „Lietuvos kooperatyvų sąjunga“ Mažojoje salėje adresu Gedimino pr. 28/2, Vilniuje. Darbotvarkė: 1) Dėl rizikos vertinimo specialisto pareiginių nuostatų tvirtinimo; 2) Dėl kredito unijos narių, neatitinkančių narystės kriterijų, pašalinimo;  3) Dėl limito audito paslaugoms apmokėti nustatymo; 4) Dėl 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tikslinimo.   Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, projektų vadovas Tomas Jakimauskas, tel. +37052787180, el.p. t.jakimauskas@taupa.lt.
Skaityti daugiau >

Pranešimas apie visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus

2017 LIEPOS 13
2017 m. birželio 30 d. vykusio pakartotinio visuotinio kredito unijos „Taupa“  narių susirinkimo metu buvo priimti sprendimai:   Dėl kredito unijos pertvarkymo į specializuotą banką. NUTARTA: 1.1. Pertvarkyti kredito uniją į pagal Lietuvos Respublikos bankų įstatymą išduotą specializuoto banko licenciją turinčią akcinę bendrovę – AB bankas „Taupa“. 1.2. Patvirtinti valdybos pateiktus banko veiklos metmenis 2017-2020 m. 1.3. Patvirtinti po pertvarkymo veiksiančio banko įstatų projektą. 1.4. Pavesti kredito unijos administracijos vadovui Karoliui Vitkauskui atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su kredito unijos pertvarkymu į banką, įskaitant kredito unijos pertvarkymo plano paruošimą bei kreipimąsi į Lietuvos banką dėl sutikimo pertvarkyti kredito uniją į banką.   Dėl kredito unijos narių pašalinimo. NUTARTA: Pašalinti iš kredito unijos narių skolininkus, nevykdančius savo pareigų, ir asmenis, neatitinkančius narystės kriterijaus.  
Skaityti daugiau >

Skelbimas apie šaukiamą neeilinį visuotinį narių susirinkimą

2017 BIRŽELIO 02
Informuojame, kad 2017-06-23 9.00 val. šaukiamas unijos neeilinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas šaukiamas unijos valdybos iniciatyva ir sprendimu.  Susirinkimas vyks unijos buveinės patalpose adresu A. Stulginskio g. 3-1, Vilniuje. Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas 2017-06-30 d. 9.00 val. KB „Lietuvos kooperatyvų sąjunga“ Mažojoje salėje adresu Gedimino pr. 28/2, Vilniuje. Numatoma susirinkimo darbotvarkė: 1) Dėl unijos pertvarkymo į specializuotą banką; 2) Dėl unijos narių pašalinimo. Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, unijos nariai galės susipažinti nuo 2017 m. birželio 18 d. unijos buveinės patalpose. Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą neeilinį visuotinį narių susirinkimą, projektų vadovas Tomas Jakimauskas, tel. 861776507, el.p. t.jakimauskas@taupa.lt.
Skaityti daugiau >
DAUGIAU NAUJIENŲ

Narių skaičius

1522

Kredito unijos aktyvai

25 728 000 €

Klientų atsiliepimai

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus. Tęsdami naršymą svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimo taisyklėmis.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close