Skelbimas apie šaukiamą neeilinį visuotinį narių susirinkimą

Skelbimas apie šaukiamą neeilinį visuotinį narių susirinkimą

2017 RUGSĖJO 15

Informuojame, kad 2017-10-06 d. 9.00 val. šaukiamas kredito unijos „Taupa“ neeilinis visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks kredito unijos buveinės patalpose adresu A. Stulginskio g. 3-1, Vilniuje. 

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2017-10-13 d. 9.00 val. KB „Lietuvos kooperatyvų sąjunga“ Mažojoje salėje adresu Gedimino pr. 28/2, Vilniuje.

Darbotvarkė:

1) Dėl rizikos vertinimo specialisto pareiginių nuostatų tvirtinimo;

2) Dėl kredito unijos narių, neatitinkančių narystės kriterijų, pašalinimo; 

3) Dėl limito audito paslaugoms apmokėti nustatymo;

4) Dėl 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tikslinimo.

 

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, projektų vadovas Tomas Jakimauskas, tel. +37052787180, el.p. t.jakimauskas@taupa.lt.

Pranešimas apie visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus

2018 SAUSIO 23
Informuojame apie 2017 m. gruodžio 22 d. vykusio pakartotinio visuotinio Kredito unijos „Taupa“ (toliau – kredito unija) narių susirinkimo priimtus sprendimus:   Dėl kredito unijos buveinės pakeitimo. NUTARTA: Pakeisti kredito unijos buveinės adresą iš A. Stulginskio g. 3, Vilnius, į Kalvarijų g. 140, Vilnius. Buveinę planuojama perkelti nuo 2018 m. kovo 1 d.   Dėl kredito unijos pajinio kapitalo sutvarinimo. NUTARTA: Patvirtinti kredito unijos pajinio kapitalo sutvarinimo planą pagal pateiktą projektą.   Dėl kredito unijos pertvarkymo į specializuotą banką. NUTARTA: Patvirtinti kredito unijos pertvarkymo į specializuotą banką tarpinę ataskaitą pagal pateiktą projektą.   Dėl kredito unijos narių, neatitinkančių narystės kriterijų, pašalinimo. NUTARTA: Pašalinti iš kredito unijos narių skolininkus, nevykdančius savo pareigų ir asmenis neatitinkančius narystės kriterijų.  
Skaityti daugiau >

Skelbimas apie šaukiamą neeilinį visuotinį narių susirinkimą

2017 LAPKRIČIO 17
Informuojame, kad 2017-12-15 9.00 val. šaukiamas kredito unijos „Taupa“ neeilinis visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks kredito unijos buveinės patalpose adresu A. Stulginskio g. 3-1, Vilniuje.  Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2017-12-22 d. 9.00 val. KB „Lietuvos kooperatyvų sąjunga“ Mažojoje salėje adresu Gedimino pr. 28/2, Vilniuje. Darbotvarkė: 1) Dėl kredito unijos buveinės pakeitimo; 2) Dėl kredito unijos pajinio kapitalo sutvarinimo; 3) Dėl kredito unijos pertvarkymo į specializuotą banką; 4) Dėl kredito unijos narių, neatitinkančių narystės kriterijų, pašalinimo.   Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, projektų vadovas Tomas Jakimauskas, tel. +37052787180, el.p. t.jakimauskas@taupa.lt.
Skaityti daugiau >

Pranešimas apie visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus

2017 SPALIO 26
Informuojame apie 2017 m. spalio 13 d. vykusio pakartotinio visuotinio Kredito unijos „Taupa“ (toliau – kredito unija) narių susirinkimo priimtus sprendimus:   Dėl rizikos vertinimo specialisto pareiginių nuostatų tvirtinimo. NUTARTA: Patvirtinti rizikos vertinimo specialisto pareiginius nuostatus 2. Dėl kredito unijos narių pašalinimo.   Dėl kredito unijos narių, neatitinkančių narystės kriterijų, pašalinimo. NUTARTA: Pašalinti iš kredito unijos narių skolininkus nevykdančius savo pareigų ir asmenis neatitinkančius narystės kriterijų.   Dėl limito audito paslaugoms apmokėti nustatymo. NUTARTA: Nustatyti iki 10000 Eur (be PVM) limitą audito paslaugoms apmokėti.   Dėl 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tikslinimo. NUTARTA: Patvirtinti patikslintą kredito unijos 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatą pagal pridedamą projektą.  
Skaityti daugiau >

Pranešimas apie visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus

2017 LIEPOS 13
2017 m. birželio 30 d. vykusio pakartotinio visuotinio kredito unijos „Taupa“  narių susirinkimo metu buvo priimti sprendimai:   Dėl kredito unijos pertvarkymo į specializuotą banką. NUTARTA: 1.1. Pertvarkyti kredito uniją į pagal Lietuvos Respublikos bankų įstatymą išduotą specializuoto banko licenciją turinčią akcinę bendrovę – AB bankas „Taupa“. 1.2. Patvirtinti valdybos pateiktus banko veiklos metmenis 2017-2020 m. 1.3. Patvirtinti po pertvarkymo veiksiančio banko įstatų projektą. 1.4. Pavesti kredito unijos administracijos vadovui Karoliui Vitkauskui atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su kredito unijos pertvarkymu į banką, įskaitant kredito unijos pertvarkymo plano paruošimą bei kreipimąsi į Lietuvos banką dėl sutikimo pertvarkyti kredito uniją į banką.   Dėl kredito unijos narių pašalinimo. NUTARTA: Pašalinti iš kredito unijos narių skolininkus, nevykdančius savo pareigų, ir asmenis, neatitinkančius narystės kriterijaus.  
Skaityti daugiau >

Skelbimas apie šaukiamą neeilinį visuotinį narių susirinkimą

2017 BIRŽELIO 02
Informuojame, kad 2017-06-23 9.00 val. šaukiamas unijos neeilinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas šaukiamas unijos valdybos iniciatyva ir sprendimu.  Susirinkimas vyks unijos buveinės patalpose adresu A. Stulginskio g. 3-1, Vilniuje. Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas 2017-06-30 d. 9.00 val. KB „Lietuvos kooperatyvų sąjunga“ Mažojoje salėje adresu Gedimino pr. 28/2, Vilniuje. Numatoma susirinkimo darbotvarkė: 1) Dėl unijos pertvarkymo į specializuotą banką; 2) Dėl unijos narių pašalinimo. Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, unijos nariai galės susipažinti nuo 2017 m. birželio 18 d. unijos buveinės patalpose. Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą neeilinį visuotinį narių susirinkimą, projektų vadovas Tomas Jakimauskas, tel. 861776507, el.p. t.jakimauskas@taupa.lt.
Skaityti daugiau >

Siūlome darbą paskolų vadybininkui/asistentui

2017 KOVO 31
Kredito unija „Taupa“ ieško naujo komandos nario:   Darbo pobūdis: Finansavimo projektų valdymas; Darbas su klientais (fiziniais ir juridiniais asmenimis); Dokumentų, reikalingų naujoms paskoloms suteikti rengimas; Darbas su esamais paskolų klientais.   Reikalavimai: Darbo patirtis kredito įstaigoje; Paskolų suteikimo ir administravimo įgūdžiai; Kredito rizikos vertinimo patirtis; Savarankiškumas.   Kredito unija siūlo puikias darbo sąlygas draugiškame kolektyve.   CV ir motyvacinį laišką siųskite el.paštu: karjera@taupa.lt Informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame.
Skaityti daugiau >

Kredito unijos „Taupa“ eilinis visuotinis narių susirinkimas 2017m. kovo 3 d.

2017 VASARIO 08
Kredito unijos „Taupa“ eilinis visuotinis narių susirinkimas Informuojame, kad 2017-03-03 9.00 val. šaukiamas kredito unijos „Taupa“ eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks kredito unijos buveinės patalpose adresu A. Stulginskio g. 3-1, Vilniuje. Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2017-03-10 d. 9.00 val. KB „Lietuvos kooperatyvų sąjunga“ Mažojoje salėje adresu Gedimino pr. 28/2, Vilniuje. Darbotvarkė: 1) Stebėtojų tarybos ataskaitos įvertinimas; 2) Valdybos ataskaitos įvertinimas; 3) Paskolų komiteto ataskaitos įvertinimas; 4) Vidaus audito tarnybos ataskaitos įvertinimas; 5) Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas; 6) Nutarimo dėl pelno paskirstymo ir nuostolių atlyginimo tvarkos priėmimas; 7) 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas; 8) Kredito unijos įstatų keitimas; 9) Dėl stebėtojų tarybos nario rinkimo; 10) Dėl stebėtojų tarybos pirmininko rinkimo; 11) Dėl valdybos nario rinkimo; 12) Dėl valdybos pirmininko rinkimo; 13) Dėl paskolų komiteto nario rinkimo; 14) Dėl paskolų komiteto pirmininko rinkimo; 15) Dėl kredito unijos pertvarkymo į specializuotą banką; 16) Dėl kredito unijos narių pašalinimo. Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – projektų vadovas Tomas Jakimauskas, tel. 861776507, el.p. t.jakimauskas@taupa.lt. Susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, galima kredito unijos buveinėje nuo 2017-02-24 d.
Skaityti daugiau >

Rudens akcija – už terminuotą indėlį gauk net iki 2,5% metinių palūkanų!

2016 RUGSĖJO 08
Kviečiame tapti kredito unijos nariais ir pradėti taupyti. Už terminuotuosius indėlius unija siūlo didesnes palūkanas bei palankias taupymo sąlygas. Akcijos terminas – nuo rugsėjo 8 d. iki lapkričio 30 d. Padėjusiems terminuotąjį indėlį ne trumpesniam terminui nei 12 mėn. taikoma nuo 1,6 % metinių palūkanų. Susisiekite su mumis:    Martynas Miknaitis           Justas Čaikauskas                       +370 693 33992                +370 611 93384 m.miknaitis@taupa.lt      j.caikauskas@taupa.lt
Skaityti daugiau >

Vasaros akcija – už terminuotą indėlį gauk net iki 1,9 proc. metinių palūkanų!

2016 GEGUŽĖS 01
Kviečiame tapti kredito unijos nariais ir pradėti taupyti. Už terminuotuosius indėlius unija siūlo didesnes palūkanas bei palankias taupymo sąlygas.  Akcijos terminas – 2016 m. gegužės mėn. 01 d. iki 2016 m. rugpjūčio mėn. 30 d. Padėjusiems terminuotąjį indėlį ne trumpesniam terminui nei 18 mėn., taikomos net 1,9 proc. metinės palūkanos.  Daugiau apie siūlomas palūkanas rasite palūkanų skiltyje.   Susisiekite su mumis:    Martynas Miknaitis           Justas Čaikauskas                       +370 693 33992                +370 611 93384 m.miknaitis@taupa.lt      j.caikauskas@taupa.lt
Skaityti daugiau >

Žemos palūkanos paskoloms su NT įkeitimu

2016 KOVO 24
Ar žinote, jog dabar gauti paskolą mūsų kredito unijoje dar paprasčiau ir pigiau?!  Pasinaudokite specialiomis paskolų sąlygomis iki 2016.05.31! Specialiai Jums siūlome: Palūkanų normą paskoloms su NT įkeitimu – nuo 5 %* Šiuo metu teikiame Maksimalią paskolos sumą iki 90 000 EUR Galite pasirinkti lankstų paskolos grąžinimo grafiką, kurio terminas – iki 30 metų. Galite atidėti kredito dalies įmokas iki 12 mėn. Unija nekontroliuoja paskolos panaudojimo (suma iki 14 400 Eur). Paskolą anksčiau laiko galite grąžinti be jokių papildomų mokesčių.   Susisiekite su mumis:    Martynas Miknaitis           Justas Čaikauskas                       +370 693 33992                +370 6119 3384 m.miknaitis@taupa.lt      j.caikauskas@taupa.lt   Tapti nariu internetu>>    Paskolos skaičiuoklė>>       Pildyti paraišką dėl paskolos>>   Drauge Jumis pasirūpinsime labiau!
Skaityti daugiau >
DAUGIAU NAUJIENŲ

Narių skaičius

1332

Kredito unijos aktyvai

23 228 800 €

Klientų atsiliepimai