Tapti nariu

1

1 žingsnis

2

2 žingsnis

3

3 žingsnis

4

4 žingsnis

Įkelti dokumentus:

Reikalavimai nuotraukai

  • Galima įkelti .jpg, .png, .pdf dokumentus
  • Maksimalus vieno failo dydis 10mb

Taisyklės

Sutinku kad, Kredito unija "Taupa" siekdama įvertinti mano atitikimą narystės kredito unijoje sąlygas gautų iš Gyventojų registro šiuos esmens duomenis: Vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, deklaruotos gyvenamosios vietos adresą.

Pasižadu laikytis kredito unijos įstatų, vykdyti kredito unijos nario pareigas ir sąžyningai naudotis nario teisėmis bei atsakyti pagal kredito unijos prievoles savo pajumi.

Pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą mano asmens duomenys būtų tvarkomi narių sąrašo ir informacijos apie atliktas financines operacijas tvarkymo tikslais. Taip pat pareiškiu, kad prieš duodamas šį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, esu supažindintas su teise nesutikti dėl asmens duomenų tvarkymo.

Informacija apie pajų:

Pajus – vertybinis popierius, patvirtinantis asmens dalyvavimą kredito unijos kapitale, suteikiantis kredito unijos nariui turtines ir neturtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatyme.

30 € - Pagrindinis pajus, kurį reikia įmokėti stojimo į uniją metu, pajus yra Lietuvos Respublikos įstatymais numatytas nario įnašas, tai Jūsų dalis kredito unijos kapitale, todėl būdamas nariu Jūs esate ne tik klientas, bet ir kredito unijos savininkas.

1 € - Jūsų prašymo įstoti į KU narius svarstymo mokestis.

Kaina

Pasirinkite banką:

Kodėl verta tapti KU “TAUPA” nariu internetu?

  • Neribotos darbo valandos be išeiginių ir švenčių dienų
  • Nereikia vykti i kredito uniją gyvai ir pildyti prašymo dėl priėmimo į narius
  • Tik internetu tapę nariai gauna specialų nuolaidų sertifikatą kuris garantuoja:
    • 1% punktu mažesnės palūkanos paskoloms
    • 0,2% punkto didesnės palūkanos terminuotiems indėliams

Narių skaičius

1200

Kredito unijos aktyvai

13 707 200 €

Klientų atsiliepimai