Mane domina: Paskolos Indėliai

Kredito unijos „Taupa“ eilinis visuotinis narių susirinkimas 2023 m. kovo 24 d.

susirinkimas

Informuojame, kad 2023-03-24 d. 9.00 val. šaukiamas kredito unijos „Taupa“ (toliau – kredito unija) eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks kredito unijos buveinės patalpose adresu Kalvarijų g. 140, Vilniuje. Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas
2023-03-31 d. 10.00 val. kredito unijos buveinės patalpose adresu Kalvarijų g. 140, Vilniuje.

 

Darbotvarkė:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  6. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Dėl kredito unijos įstatų naujos redakcijos tvirtinimo.
  8. Dėl stojimo į asociaciją Lietuvos kredito unijos.
  9. Dėl kredito unijos narių, nevykdančių savo pareigų, pašalinimo.

 

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, biuro vadovė Aistė Kazlauskaitė, tel. 852787180, el.p. a.kazlauskaite@taupa.lt. Susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, galima kredito unijos buveinėje nuo 2023-03-09 d.