Mane domina: Paskolos Indėliai

Įkainiai

Naudinga

Įkainio pavadinimas Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims Pastaba
Pajus 30 €
Sąskaitos atidarymas 0 €
Sąskaitos administravimas (per mėn.) 0 € 1 €
Sąskaitos uždarymas 0 €
Išrašai iš sąskaitų:
einamojo ir praėjusio mėnesio 0 €
už kitus einamųjų metų mėnesius 0 € 3 €
už kiekvienus praėjusius metus 0 € 3 €
Patvirtintų dokumentų išdavimas (1 vnt) 5 €
Internetinė bankininkystė (IB) 0 €
Lėšų Unijos sąskaitoje administravimas 5 €
Pinigų pavedimai
Mokėjimas unijoje 2 €
Mokėjimas per IB 0.2 €
Mokėjimas unijos viduje per IB 0 €
Pinigų mokėjimo atšaukimas 5 €
Gautų lėšų administravimas
Lėšos gautos unijos viduje 0 €
Lėšos gautos iš kitų finansų įstaigų 0 €
Eurų, pervestų į kliento sąskaitą iš kitų šalių (ne Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalių, Šveicarijos, Monako, San Marino, Andoros) 15 €
Grynų pinigų operacijos
Grynų pinigų įmokėjimas (išskyrus įnešant lėšas indėlio sudarymui ir mokant einamąją įmoką už paskolą) 0,3% (3000 € per mėn. nemokamai)
Grynųjų išmokėjimas iš sąskaitos 1,5% nuo sumos (nuo 2021-03-02)
Priskaičiuotų palūkanų už indėlius išmokėjimas nemokamai
Grynųjų pinigų išmokėjimas iš indėlio sąskaitos, kai indėlis įneštas grynais nemokamai
Bauda neatsiėmus užsakytų piniginių lėšų grynaisiais nurodytą dieną/atšaukimas 0,2% nuo sumos, min 15 €
Grynųjų pinigų skubus užsakymas 0,2% nuo sumos, min 15 €
Pažymos (išskyrus deklaracijas)
(apie suteikiamus, suteiktus, grąžintus kreditus – vienam kreditui viena pažyma) 5 €
apie sąskaitų likučius mirus unijos nariui 0 €
leidimų/sutikimų, susijusių su įkeistu turtu/užtikrinimo priemonėmis, išdavimas 30 €
sutikimo išdavimas kitam kreditoriui dėl pakartotinio įkeitimo/hipotekos 30 €
Kreditavimo paslaugų įkainiai
Palūkanos už paskolas nustato valdyba individualiai
Pajinis įnašas 5% – būsto kreditams, 8% – visiems kitiems 10%
Kredito administravimo mokestis 1% nuo sumos (min 50 €)*
Kredito sutarties sąlygų keitimas 0,5% nuo paskolos likučio
Įsipareigojimo mokestis 1% nuo nepanaudotos sumos
Delspinigiai 0.05% 0.2%
Mokestis už išankstinį kredito grąžinimą kaip numatyta sutartyje
Garantijos įkainiai
Nepriklausomai nuo sumos 1-2%, bet ne mažiau nei 50 €
Pasiūlymo garantijos suteikimas
Nepriklausomai nuo sumos 200 €
Laiškas-priminimas vėluojantiems vykdyti įsipareigojimus klientams
Pirmas laiškas 10 €
Antras laiškas 20 €
Pranešimas apie sutarties nutraukimą 50 €
* – Jeigu Unijos valdyba nenustato kitaip