Mane domina: Paskolos Indėliai

Vartotojų ginčai

Naudinga

Vartotojų ginčai

Vadovaujantis Lietuvos banko patvirtintu „Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašu“, vartotojas, manantis, kad finansų rinkos dalyvis (kredito unija)  pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, kylančius iš sutartinių arba susijusių santykių, privalo raštu kreiptis į finansų rinkos dalyvį, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą.
Pirmiausia klientas turėtų kreiptis į aptarnaujantį kredito unijos darbuotoją. Jei darbuotojo atsakymas kliento netenkina, jis turi teisę pateikti kredito unijai raštišką skundą.

Kredito unijai  „Taupa“ klientų pasiūlymai ir nusiskundimai yra svarbūs, nes leidžia geriau suprasti klientų lūkesčius ir pagerinti unijos teikiamas paslaugas bei ateityje išvengti galimų nesusipratimų.

Klientas, norintis pateikti pasiūlymą ar skundą unijai,  tai gali atlikti keliais būdais:

  1. Atsiųsti elektroninį laišką adresu info@taupa.lt.
  1. Atsiųsti laišką paštu. (Laiškus reikia siųsti adresu:  Kalvarijų g. 140,  Vilnius, LT-08209, Lietuva.)
  1. Pateikti  raštu atvykus į unijos buveinę adresu Kalvarijų g. 140,  Vilnius (darbo metu).

Kredito unija, gavusi tokį skundą, privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir raštu pateikti vartotojui motyvuotą, dokumentais pagrįstą atsakymą dėl jo reikalavimo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos.

Tik negavęs atsakymo iš finansų rinkos dalyvio per nustatytą terminą arba gavęs atsakymą, kuris netenkina vartotojo, šis turi teisę kreiptis į Lietuvos banką, kaip į ikiteisminę instituciją ginčams, kylantiems iš finansinių ir (arba) papildomų investicinių paslaugų teikimo, per 3 mėnesius nuo atsakymo gavimo dienos. Vartotojas taip pat turi teisę kreiptis tiesiogiai į teismą – ikiteisminis ginčų nagrinėjimas minėtoje srityje nėra privalomojo pobūdžio reikalavimas.

Daugiau informacijos apie ginčų nagrinėjimą Lietuvos banke galite rasti Lietuvos banko interneto svetainėje: 

http://www.lb.lt/vartotoju_apsauga_1

Kredito unija „Taupa“ – sėkmingai veiklą vykdanti ir tvariai auganti finansų institucija, teikianti modernias ir patogias finansines paslaugas savo nariams ir klientams. Paprastumas, atsakingumas ir skaidrumas – pagrindinės šios finansų institucijos vertybės, kuriomis grindžiama Unijos veikla. Siekdama savo tikslų, Unija sutelkė kompetentingų, nuolat įgūdžius tobulinančių asmenų komandą, kurios nariams etiškas elgesys yra pagrindas kasdieninėje veikloje. Etikos kodeksu patvirtiname elgesio taisykles, kuriomis vadovaujantis siekiame Unijos veiklos sėkmės.