Narystė

Kas gali tapti kredito unijos nariu:

Kredito unijos nariu gali būti kiekvienas pilnametis Lietuvos Respublikos pilietis arba asmuo, turintis teisę gyventi Lietuvoje, kuris gyvena, dirba arba mokosi Vilniaus miesto, Vilniaus rajono arba Trakų rajono savivaldybėse.

Kredito unijos nario teisės:

  • Dalyvauti unijos visuotiniuose narių susirinkimuose ir balsuodamas turėti tik vieną balsą;
  • Rinkti unijos valdymo ir priežiūros organus ir būti išrinktas į juos;
  • Naudotis unijos teikiamomis paslaugomis;
  • Išstoti iš unijos;

Kaip tapti kredito unijos nariu:

Žmogus, norintis tapti kredito unijos nariu turi pateikti kredito unijos valdybai prašymą bei įsigyti 30 EUR vertės pajų.

Tą galima padaryti dviem būdais:

  1. Atvykti į mūsų biurą A. Stulginsio g. 3-1. Darbo laikas: I-IV 9.00 – 17.00, V 9.00 – 16.00.
  2. Tapkite nariu internetu, užpildykite prašymą ČIA

Išstojimo salygos:

  • Narys gali savo noru išstoti iš unijos, pranešęs apie tai raštu unijos valdybai ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki numatomo išstojimo. Narystė unijoje pasibaigia, kai unijos valdyba tenkina nario prašymą išstoti iš unijos;
  • Nariui tapus neveiksniu;
  • Jei unijos narys nevykdo savo pareigų, jis gali būti pašalintas visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
  • Nario mirties atveju.

Kredito unijos nario pareigos:

 

tureti-unijoje-paju

 

tinkamas-vykdymas

 

Tapti nariu

Narių skaičius

1332

Kredito unijos aktyvai

23 228 800 €

Klientų atsiliepimai