Naujienos

Kredito unijos „Taupa“ eilinis visuotinis narių susirinkimas 2018m. kovo 23 d.

Kredito unijos „Taupa“ eilinis visuotinis narių susirinkimas 2018m. kovo 23 d.

2018 KOVO 02
Kredito unijos „Taupa“ eilinis visuotinis narių susirinkimas Informuojame, kad 2018-03-23 9.00 val. šaukiamas kredito unijos „Taupa“ eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks kredito unijos naujos buveinės patalpose adresu Kalvarijų g. 140, Vilniuje. Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2017-03-30 d. 9.00 val. KB „Lietuvos kooperatyvų sąjunga“ Mažojoje salėje adresu Gedimino pr. 28/2, Vilniuje. Darbotvarkė: 1) Stebėtojų tarybos 2017 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 2) Vidaus audito tarnybos 2017 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 3) Valdybos 2017 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 4) Paskolų komiteto 2017 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 5) 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas. 6) 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 7) Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas naujai kadencijai. 8) Kredito unijos stebėtojų tarybos narių ir pirmininko rinkimas naujai kadencijai. 9) Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas naujai kadencijai. 10) Audito įmonės kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – projektų vadovas Tomas Jakimauskas, tel. 852787180, el.p. t.jakimauskas@taupa.lt. Susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, galima kredito unijos buveinėje nuo 2018-03-16 d.
SKAITYTI DAUGIAU
2018 m. vasario 23 d. vyks unijos persikraustymas į naujas patalpas adresu Kalvarijų g. 140, Vilnius.

2018 m. vasario 23 d. vyks unijos persikraustymas į naujas patalpas adresu Kalvarijų g. 140, Vilnius.

2018 VASARIO 19
2018 m. vasario 23 d. vyks unijos persikraustymas į naujas patalpas adresu Kalvarijų g. 140, Vilnius.  Klientai vasario 23 d. nebus aptarnaujami, įmokas galima atlikti internetu, jos bus užskaitytos.  Vasario 26 d. dirbsime įprastu laiku, nuo 9 val. Kiti kontaktai (telefonai, el. paštai) nesikeičia. Atsiprašome už nepatogumus ir kviečiame užsukti į naujas patalpas. Tel.pasiteiravimui: 8-675-95372.
SKAITYTI DAUGIAU
Pranešimas apie visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus

Pranešimas apie visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus

2018 SAUSIO 23
Informuojame apie 2017 m. gruodžio 22 d. vykusio pakartotinio visuotinio Kredito unijos „Taupa“ (toliau – kredito unija) narių susirinkimo priimtus sprendimus:   Dėl kredito unijos buveinės pakeitimo. NUTARTA: Pakeisti kredito unijos buveinės adresą iš A. Stulginskio g. 3, Vilnius, į Kalvarijų g. 140, Vilnius. Buveinę planuojama perkelti nuo 2018 m. kovo 1 d.   Dėl kredito unijos pajinio kapitalo sutvarinimo. NUTARTA: Patvirtinti kredito unijos pajinio kapitalo sutvarinimo planą pagal pateiktą projektą.   Dėl kredito unijos pertvarkymo į specializuotą banką. NUTARTA: Patvirtinti kredito unijos pertvarkymo į specializuotą banką tarpinę ataskaitą pagal pateiktą projektą.   Dėl kredito unijos narių, neatitinkančių narystės kriterijų, pašalinimo. NUTARTA: Pašalinti iš kredito unijos narių skolininkus, nevykdančius savo pareigų ir asmenis neatitinkančius narystės kriterijų.  
SKAITYTI DAUGIAU
Skelbimas apie šaukiamą neeilinį visuotinį narių susirinkimą

Skelbimas apie šaukiamą neeilinį visuotinį narių susirinkimą

2017 LAPKRIČIO 17
Informuojame, kad 2017-12-15 9.00 val. šaukiamas kredito unijos „Taupa“ neeilinis visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks kredito unijos buveinės patalpose adresu A. Stulginskio g. 3-1, Vilniuje.  Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2017-12-22 d. 9.00 val. KB „Lietuvos kooperatyvų sąjunga“ Mažojoje salėje adresu Gedimino pr. 28/2, Vilniuje. Darbotvarkė: 1) Dėl kredito unijos buveinės pakeitimo; 2) Dėl kredito unijos pajinio kapitalo sutvarinimo; 3) Dėl kredito unijos pertvarkymo į specializuotą banką; 4) Dėl kredito unijos narių, neatitinkančių narystės kriterijų, pašalinimo.   Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, projektų vadovas Tomas Jakimauskas, tel. +37052787180, el.p. t.jakimauskas@taupa.lt.
SKAITYTI DAUGIAU
Pranešimas apie visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus

Pranešimas apie visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus

2017 SPALIO 26
Informuojame apie 2017 m. spalio 13 d. vykusio pakartotinio visuotinio Kredito unijos „Taupa“ (toliau – kredito unija) narių susirinkimo priimtus sprendimus:   Dėl rizikos vertinimo specialisto pareiginių nuostatų tvirtinimo. NUTARTA: Patvirtinti rizikos vertinimo specialisto pareiginius nuostatus 2. Dėl kredito unijos narių pašalinimo.   Dėl kredito unijos narių, neatitinkančių narystės kriterijų, pašalinimo. NUTARTA: Pašalinti iš kredito unijos narių skolininkus nevykdančius savo pareigų ir asmenis neatitinkančius narystės kriterijų.   Dėl limito audito paslaugoms apmokėti nustatymo. NUTARTA: Nustatyti iki 10000 Eur (be PVM) limitą audito paslaugoms apmokėti.   Dėl 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tikslinimo. NUTARTA: Patvirtinti patikslintą kredito unijos 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatą pagal pridedamą projektą.  
SKAITYTI DAUGIAU
Skelbimas apie šaukiamą neeilinį visuotinį narių susirinkimą

Skelbimas apie šaukiamą neeilinį visuotinį narių susirinkimą

2017 RUGSĖJO 15
Informuojame, kad 2017-10-06 d. 9.00 val. šaukiamas kredito unijos „Taupa“ neeilinis visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks kredito unijos buveinės patalpose adresu A. Stulginskio g. 3-1, Vilniuje.  Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2017-10-13 d. 9.00 val. KB „Lietuvos kooperatyvų sąjunga“ Mažojoje salėje adresu Gedimino pr. 28/2, Vilniuje. Darbotvarkė: 1) Dėl rizikos vertinimo specialisto pareiginių nuostatų tvirtinimo; 2) Dėl kredito unijos narių, neatitinkančių narystės kriterijų, pašalinimo;  3) Dėl limito audito paslaugoms apmokėti nustatymo; 4) Dėl 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tikslinimo.   Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, projektų vadovas Tomas Jakimauskas, tel. +37052787180, el.p. t.jakimauskas@taupa.lt.
SKAITYTI DAUGIAU
Pranešimas apie visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus

Pranešimas apie visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus

2017 LIEPOS 13
2017 m. birželio 30 d. vykusio pakartotinio visuotinio kredito unijos „Taupa“  narių susirinkimo metu buvo priimti sprendimai:   Dėl kredito unijos pertvarkymo į specializuotą banką. NUTARTA: 1.1. Pertvarkyti kredito uniją į pagal Lietuvos Respublikos bankų įstatymą išduotą specializuoto banko licenciją turinčią akcinę bendrovę – AB bankas „Taupa“. 1.2. Patvirtinti valdybos pateiktus banko veiklos metmenis 2017-2020 m. 1.3. Patvirtinti po pertvarkymo veiksiančio banko įstatų projektą. 1.4. Pavesti kredito unijos administracijos vadovui Karoliui Vitkauskui atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su kredito unijos pertvarkymu į banką, įskaitant kredito unijos pertvarkymo plano paruošimą bei kreipimąsi į Lietuvos banką dėl sutikimo pertvarkyti kredito uniją į banką.   Dėl kredito unijos narių pašalinimo. NUTARTA: Pašalinti iš kredito unijos narių skolininkus, nevykdančius savo pareigų, ir asmenis, neatitinkančius narystės kriterijaus.  
SKAITYTI DAUGIAU
Skelbimas apie šaukiamą neeilinį visuotinį narių susirinkimą

Skelbimas apie šaukiamą neeilinį visuotinį narių susirinkimą

2017 BIRŽELIO 02
Informuojame, kad 2017-06-23 9.00 val. šaukiamas unijos neeilinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas šaukiamas unijos valdybos iniciatyva ir sprendimu.  Susirinkimas vyks unijos buveinės patalpose adresu A. Stulginskio g. 3-1, Vilniuje. Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas 2017-06-30 d. 9.00 val. KB „Lietuvos kooperatyvų sąjunga“ Mažojoje salėje adresu Gedimino pr. 28/2, Vilniuje. Numatoma susirinkimo darbotvarkė: 1) Dėl unijos pertvarkymo į specializuotą banką; 2) Dėl unijos narių pašalinimo. Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, unijos nariai galės susipažinti nuo 2017 m. birželio 18 d. unijos buveinės patalpose. Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą neeilinį visuotinį narių susirinkimą, projektų vadovas Tomas Jakimauskas, tel. 861776507, el.p. t.jakimauskas@taupa.lt.
SKAITYTI DAUGIAU
Siūlome darbą paskolų vadybininkui/asistentui

Siūlome darbą paskolų vadybininkui/asistentui

2017 KOVO 31
Kredito unija „Taupa“ ieško naujo komandos nario:   Darbo pobūdis: Finansavimo projektų valdymas; Darbas su klientais (fiziniais ir juridiniais asmenimis); Dokumentų, reikalingų naujoms paskoloms suteikti rengimas; Darbas su esamais paskolų klientais.   Reikalavimai: Darbo patirtis kredito įstaigoje; Paskolų suteikimo ir administravimo įgūdžiai; Kredito rizikos vertinimo patirtis; Savarankiškumas.   Kredito unija siūlo puikias darbo sąlygas draugiškame kolektyve.   CV ir motyvacinį laišką siųskite el.paštu: karjera@taupa.lt Informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame.
SKAITYTI DAUGIAU
Kredito unijos „Taupa“ eilinis visuotinis narių susirinkimas 2017m. kovo 3 d.

Kredito unijos „Taupa“ eilinis visuotinis narių susirinkimas 2017m. kovo 3 d.

2017 VASARIO 08
Kredito unijos „Taupa“ eilinis visuotinis narių susirinkimas Informuojame, kad 2017-03-03 9.00 val. šaukiamas kredito unijos „Taupa“ eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks kredito unijos buveinės patalpose adresu A. Stulginskio g. 3-1, Vilniuje. Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2017-03-10 d. 9.00 val. KB „Lietuvos kooperatyvų sąjunga“ Mažojoje salėje adresu Gedimino pr. 28/2, Vilniuje. Darbotvarkė: 1) Stebėtojų tarybos ataskaitos įvertinimas; 2) Valdybos ataskaitos įvertinimas; 3) Paskolų komiteto ataskaitos įvertinimas; 4) Vidaus audito tarnybos ataskaitos įvertinimas; 5) Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas; 6) Nutarimo dėl pelno paskirstymo ir nuostolių atlyginimo tvarkos priėmimas; 7) 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas; 8) Kredito unijos įstatų keitimas; 9) Dėl stebėtojų tarybos nario rinkimo; 10) Dėl stebėtojų tarybos pirmininko rinkimo; 11) Dėl valdybos nario rinkimo; 12) Dėl valdybos pirmininko rinkimo; 13) Dėl paskolų komiteto nario rinkimo; 14) Dėl paskolų komiteto pirmininko rinkimo; 15) Dėl kredito unijos pertvarkymo į specializuotą banką; 16) Dėl kredito unijos narių pašalinimo. Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – projektų vadovas Tomas Jakimauskas, tel. 861776507, el.p. t.jakimauskas@taupa.lt. Susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, galima kredito unijos buveinėje nuo 2017-02-24 d.
SKAITYTI DAUGIAU

Narių skaičius

1332

Kredito unijos aktyvai

23 228 800 €

Klientų atsiliepimai