Kaip išsinuomoti seifą?

  1. Atvykite į  kredito uniją „Taupa“ Vilniuje, A. Stulginskio g. 3 -1.
  2. Pasirašykite nuomos sutartį
  3. Sumokėkite nuomos sutartyje nurodytą nuomos mokestį.
  4. Banko darbuotojas jus palydės jį į individualių seifų saugyklą ir išduos raktą nuo individualaus seifo.

Būtina žinoti

Jeigu seifą nuomojasi individualus asmuo, tuomet darbuotojas paprašys jūsų pateikti pasą.

Jeigu individualų seifą nuomoja juridinis asmuo ar įmonė, neturinti juridinio asmens teisių, bankui reikės pateikti įmonės registravimo pažymėjimą, juridinio asmens vadovo paskyrimo dokumentą arba juridinio asmens vadovo išduotą įgaliojimą bei asmens, sudarančio nuomos sutartį, pasą.

Draudžiama

Individualiuose seifuose draudžiama laikyti: ginklus, šaudmenis, sprogmenis, narkotines bei radioaktyvias medžiagas, stiprų kvapą skleidžiančias ar greitai gendančias medžiagas, taip pat medžiagas ar produktus, kurie dėl savo cheminių ar fizinių savybių gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, aplinkai ar turtui.

Narių skaičius

1332

Kredito unijos aktyvai

23 228 800 €

Klientų atsiliepimai