Veiklos ataskaitos

2017 m. gruodžio 31 d. Nepriklausomo išorės audito patvirtintos finansinės ataskaitos ir audito išvada

2017 m. gruodžio 31 d. Nepriklausomo išorės audito patvirtintos finansinės ataskaitos ir audito išvada

2016 m. gruodžio 31 d. Nepriklausomo išorės audito patvirtintos finansinės ataskaitos ir audito išvada

2016 m. gruodžio 31 d. Nepriklausomo išorės audito patvirtintos finansinės ataskaitos ir audito išvada

2015 Revizoriaus išvada

2015 Revizoriaus išvada

2015 Pelno nuostolio ataskaita

2015 Pelno nuostolio ataskaita

2015 Balansinė ataskaita

2015 Balansinė ataskaita

2014 Revizoriaus išvada

2014 Revizoriaus išvada

2014 Balansinė ataskaita

2014 Balansinė ataskaita

2014 Pelno nuostolio ataskaita

2014 Pelno nuostolio ataskaita

Narių skaičius

1347

Kredito unijos aktyvai

24 393 500 €

Klientų atsiliepimai