Mane domina: Paskolos Indėliai

Dėl visuotinio kredito unijos „Taupa“ narių susirinkimo priimtų sprendimų

susirinkimas

Informuojame apie 2024 m. balandžio 29 d. vykusio pakartotinio visuotinio Kredito unijos „Taupa“ (toliau – kredito unija) narių susirinkimo priimtus sprendimus:

 

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

 

NUTARTA: Stebėtojų tarybos ataskaitą už 2023 metus įvertinti teigiamai.

 

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

 

NUTARTA: Vidaus audito tarnybos ataskaitą už 2023 metus įvertinti teigiamai.

 

  1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

 

NUTARTA: Valdybos ataskaitą už 2023 metus įvertinti teigiamai.

 

  1. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

 

NUTARTA: Paskolų komiteto ataskaitą už 2023 metus įvertinti teigiamai.

 

  1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

 

NUTARTA: 5.1. Patvirtinti kredito unijos 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 5.2. Pelną paskirstyti (nuostolius dengti) pagal pateiktą nutarimo projektą.

 

  1. 2024m. metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

 

NUTARTA: Patvirtinti 2024 metų pajamų ir išlaidų sąmatą pagal pateiktą projektą.

 

  1. Dėl kredito unijos narių, nevykdančių savo pareigų, pašalinimo.

 

NUTARTA: Pašalinti iš kredito unijos narių šiuos asmenis: D.Š.,  E.B., Z.B., UAB “Eurinda”.