Dėl paskolos mokėjimų atidėjimo

Dėl paskolos mokėjimų atidėjimo

2020 KOVO 30

Atsižvelgdami į klientų, kurie susidūrė su finansiniais sunkumais, neteko darbo ir negali prognozuoti savo pajamų per ateinančius kelis mėnesius, poreikius, klientų, kurie atsakingai vykdė savo įsipareigojimus pagal paskolų sutartis, paskolos grąžinimas gali būti atidėtas trims mėnesiams, kiekvieną atvejį vertinant individuliai. Mes esame pasiruošę Jums padėti ieškoti sprendimų. Susisiekite su mumis.

Informacija dėl internetinės bankinininkystės atnaujinimo darbų

2020 RUGSĖJO 18
Informuojame, kad š. m. rugsėjo 18 d. (penktadienį) nuo 21:00 val. iki rugsėjo 19 d. (šeštadienį) 6:00 val. bus vykdomi internetinės bankinininkystės atnaujinimo darbai. Atsiprašome dėl nepatogumų.
Skaityti daugiau >

Atnaujinamas klientų aptarnavimo laikas

2020 GEGUŽĖS 19
Informuojame, kad nuo 2020-05-19 unijos klientų patogumui atnaujiname darbo laiką 9.00-17.00 pirmadieniais – ketvirtadieniais ir 9.00-16.00 penktadieniais, valandą skirdami ofiso dezinfekcijai 13.00-14.00. Prašome savo klientų, kuriems yra pasireiškę peršalimo sindromai: Pakilusi temperatūra; Prasidėjęs kosulys; Skauda gerklę; Prasidėjęs čiaudėjimas; arba neseniai buvo kontaktuota su asmeniu, sergančiu koronavirusu, prašome NEITI į unijos ofisą.   Primename, kad: Aptarnaujame tik asmenis dėvinčius KAUKES; Prašome laikytis 2 m atstumo tarp asmenų klientų aptarnavimo salėje; Jeigu klientų aptarnavimo salėje yra daugiau nei 3 asmenys, prašome palaukti, kol klientų skaičius sumažės.   Saugokime save ir kitus   Administracija
Skaityti daugiau >

Kredito unija Taupa prisijungė prie kredito įstaigų moratoriumų dėl paskolų įmokų atidėjimo

2020 BALANDŽIO 29
Kredito unija Taupa prisijungė prie kredito įstaigų moratoriumų dėl paskolų įmokų atidėjimo. Kredito unija Taupa yra pasiruošusi padėti savo nariams, turintiems paskolas, įveikti finansines problemas, kurios susidarė dėl karantino situacijos Lietuvoje. Sprendimo su kiekvienu klientu ieškosime individualiai, todėl prašome kreiptis įmones ir gyventojus, esame nusiteikę padėti. Daugiau informacijos rasite: https://www.lba.lt/lt/moratoriumas https://www.lba.lt/lt/moratoriumas-verslui
Skaityti daugiau >

Pranešimas apie visuotiniame narių susirinkime priimtus sprendimus 2020m. Balandžio 24 d.

2020 BALANDŽIO 24
Informuojame unijos narius apie 2020 m. balandžio 10 d. vykusio pakartotinio visuotinio kredito unijos narių susirinkimo priimtus sprendimus: 1. Stebėtojų tarybos ataskaita už 2019 metus įvertinta teigiamai. 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2019 metus įvertinta teigiamai. 3. Valdybos ataskaita už 2019 metus įvertinta teigiamai. 4. Paskolų komiteto ataskaita už 2019 metus įvertinta teigiamai. 5. Patvirtintas kredito unijos 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys. Nutarta nepaskirstytu pelnu dengti sukauptą praėjusių metų nuostolį, visuotiniam narių susirinkimui pritarus, išmokėti unijos vadovams metines išmokas (tantjemas), likusią pelno dalį vadovaujantis LR kredito unijų įstatymu perkelti į privalomąjį rezervinį kapitalą. 6. Patvirtinta 2020 metų pajamų ir išlaidų sąmata. 7. Stebėtojų tarybos nariu vietoje Simonos Abromavičiūtės išrinkta Žermena Balaišienė. 8. Stebėtojų tarybos pirmininku išrinkta Žermena Balaišienė. 9. Valdybos nariu išrinktas Karolis Vitkauskas. 10. Paskolų komiteto nariu išrinktas Giedrius Nemeika. 11. Patvirtinta nauja kredito unijos įstatų redakcija, atnaujinta pagal aktualią LR kredito unijų įstatymo redakciją. 12. Audito įmone išrinkta vieneriems metams Grant Thornton Baltic UAB, juridinio asmens kodas 300056169. Nustatytas limitas audito paslaugoms apmokėti. 13. Nutarta išmokėti metines išmokas (tantjemas) kredito unijos vadovams. 14. Nutarta atidėti numatytą kreipimosi į Lietuvos banką dėl banko licencijos išdavimo datą. 15. Nutarta pašalinti iš kredito unijos narių asmenis, nevykdančius savo pareigų.
Skaityti daugiau >

Pranešimas dėl pavedimų vykdymo didįjį penktadienį (2020 m. Balandžio 10 d.) ir šv. Velykų laikotarpiu !

2020 BALANDŽIO 09
Informuojame, kad Lietuvos banko mokėjimo sistema CENTROlink š. m. balandžio 10–13 dienomis SCT ir SDD paslaugų NETEIKS. Todėl prašome atkreipti dėmesį, kad mokėjimai eurais į kitus SEPA erdvės valstybėse registruotus bankus, pateikti 2020 m. balandžio 9 d. po 16 val., bus vykdomi kitą artimiausią visų bankų darbo dieną – š. m. balandžio 14 d.
Skaityti daugiau >

Dėl balsavimo visuotiniame narių susirinkime išankstinio balsavimo biuleteniais

2020 KOVO 30
Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, prašome kredito unijos narių, visais kredito unijos „TAUPA“ visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu. Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti čia (nuoroda nebeaktyvi, nes visuotinis narių susirinkimas jau yra įvykęs) arba klientų aptarnavimo skyriuje. Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pateikti bet kuriuo iš išvardintu būdu: pristatyti (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, esančią pastato Kalvarijų g. 140, Vilnius, atnešti į klientų aptarnavimo skyrių arba pasirašytus elektroniniu parašu atsiųsti el.paštu: info@taupa.lt
Skaityti daugiau >

Keičiasi klientų aptarnavimo darbo laikas

2020 KOVO 30
Norėdami kiek įmanoma labiau apriboti fizinį kontaktą, trumpiname klientų aptarnavimo darbo laiką nuo 10 iki 16 valandos, su pertrauka nuo 13 iki 14 val.
Skaityti daugiau >

Gaukite papildomas palūkanas indėliams internetu

2020 KOVO 30
Naujiems ir pratęsiamiems indėliams internetu - papildomos 0,2% palūkanos
Skaityti daugiau >

Rekomenduojame finansinius reikalus tvarkyti nuotoliniu būdu

2020 KOVO 17
Gerbiami klientai, Dėl susiklosčiusios padėties kredito unija TAUPA griežtai laikosi koronaviruso prevencijos priemonių, bet nestabdome unijos darbo. Klientai, kuriems atvykimas į uniją yra būtinas, informuojame, kad klientų aptarnavimo skyrius dirba įprastu darbo laiku. Prašome atsakingai įsivertinti savo poreikį ir įvertinti visas kylančias rizikas dėl tiesioginio bendravimo su unijos darbuotojais ir į uniją atvykti tik esant neatidėliotinai būtinybei. Visais atvejais esami pasiekiami telefonu, el.paštu bei FB. Unijos administracija
Skaityti daugiau >

Kredito unijos „Taupa“ eilinis visuotinis narių susirinkimas 2020m. kovo 31 d.

2020 KOVO 10
Informuojame, kad 2020-03-31 9.00 val. šaukiamas kredito unijos „Taupa“ (toliau – kredito unija) eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks kredito unijos buveinės patalpose adresu Kalvarijų g. 140, Vilniuje. Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2020-04-10 d. 12.00 val. kredito unijos buveinės patalpose adresu Kalvarijų g. 140, Vilniuje. Darbotvarkė: Stebėtojų tarybos 2019 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Vidaus audito tarnybos 2019 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Valdybos 2019 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Paskolų komiteto 2019 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. Kredito unijos stebėtojų tarybos nario perrinkimas. Kredito unijos stebėtojų tarybos pirmininko perrinkimas. Kredito unijos valdybos nario rinkimas. Kredito unijos paskolų komiteto nario rinkimas. Kredito unijos įstatų naujos redakcijos tvirtinimo. Audito įmonės kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas. Dėl metinių išmokų (tantjemų) nustatymo. Dėl kredito unijos pertvarkymo. Dėl kredito unijos narių, nevykdančių savo pareigų, pašalinimo. Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, biuro vadovė Aistė Kazlauskaitė, tel. 852787180, el.p. a.kazlauskaite@taupa.lt.
Skaityti daugiau >
DAUGIAU NAUJIENŲ

Narių skaičius

2403

Kredito unijos aktyvai

47 617 000 €

Klientų atsiliepimai

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus. Tęsdami naršymą svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimo taisyklėmis.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close