Informacija unijos indėlininkams

Informacija unijos indėlininkams

2019 GRUODŽIO 30

Gerbiamas Nary,

dėkojame, kad savo pinigus patikite Kredito unijai  Taupa ir primename, kad informaciją apie indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimą galite rasti https://www.taupa.lt/indeliu-draudimas/, kredito unijoje  ir VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt

Dėl šio priminimo Jums, kaip unijos nariui, nereikia imtis jokių papildomų veiksmų.

KU „Taupa“ darbo laikas šventiniu laikotarpiu

2019 GRUODŽIO 09
Skaityti daugiau >

API ATVIROJO RYŠIO SĄSAJA

2019 RUGSĖJO 13
2018 m. ES įsigaliojo antroji Mokėjimo paslaugų direktyva (PSD2), kurios nuostatos Lietuvoje buvo perkeltos į Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymą. Mokėjimo paslaugų direktyva (PSD2) siekiama standartizuoti mokėjimo sistemas visoje Europoje bei padidinti atsiskaitymų saugumą. Vartotojai už prekes ir paslaugas internetu galės atsiskaityti paprasčiau, greičiau ir pigiau. Direktyva numato, kad kredito unijų, bankų klientai galės leisti saugiai prisijungti prie savo sąskaitų banke trečiosioms šalims, o kredito unijos ir bankai turės tokią prieigą suteikti. Prieigą prie vartotojų duomenų gaus tik tos trečiosios šalys, kurios atitiks visus techninius, saugumo ir kitus priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus. Trečiosios šalys, norėdamos atlikti bet kokį veiksmą, susijusį su kliento informacija, privalės gauti kliento sutikimą kredito unijos atvirosios bankininkystės platformoje. Kredito unija Taupa ES antrąją mokėjimo paslaugų direktyvą (PSD2) įgyvendina kartu su patyrusiais IT sistemų vystytojais FININBOX, daugiau informacijos čia.
Skaityti daugiau >

Keičiasi įkainiai

2019 BALANDŽIO 10
Gerbiami klientai, Informuojame, kad nuo 2019 metų balandžio d. keičiasi kredito unijos TAUPA paslaugų įkainiai už grynųjų pinigų operacijas, pavedimus unijoje ir internetu. Įvedamas sąskaitos administravimo mokestis juridiniams asmenims, keičiasi pavedimų įkainiai atliekant juos unijos klientų aptarnavimo skyriuje, bei atliekant pavedimus per IB. Įnešant grynuosius pinigus bus taikomas 0,3% grynųjų pinigų įmokėjimo mokestis (išskyrus sudarant indėlį ir mokant einamąją įmoką už paskolą) ir 0,6% grynųjų išmokėjimo mokestis, viršijus 500 EUR per dieną. Grynųjų pinigų išmokėjimas iš indėlio sąskaitos, kai indėlis įneštas grynaisiais – nemokamai. Taip pat nemokamai išmokamos palūkanos už indėlius. Išsamiau su įkainiais galima susipažinti https://www.taupa.lt/ikainiai/. Kredito unijos Taupa administracija
Skaityti daugiau >

Pranešimas apie visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus

2019 BALANDŽIO 08
Informuojame apie 2019 m. kovo 29 d. vykusio pakartotinio visuotinio Kredito unijos „Taupa“ (toliau – kredito unija) narių susirinkimo priimtus sprendimus:   1. Stebėtojų tarybos 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Stebėtojų tarybos ataskaitą už 2018 metus įvertinti teigiamai.   2. Vidaus audito tarnybos 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Vidaus audito tarnybos ataskaitą už 2018 metus įvertinti teigiamai.   3. Valdybos 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Valdybos ataskaitą už 2018 metus įvertinti teigiamai.   4. Paskolų komiteto 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Paskolų komiteto ataskaitą už 2018 metus įvertinti teigiamai.   5. 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas. NUTARTA: 5.1. Patvirtinti kredito unijos 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 5.2. Nepaskirstytus nuostolius perkelti į kitų finansinių metų pradžią, ateityje jį dengiant iš kredito unijos uždirbto pelno.   6. 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. NUTARTA: Patvirtinti 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatą pagal pateiktą projektą.   7. Kredito unijos valdybos nario perrinkimas. NUTARTA: 7.1. Atšaukti Ž.B. iš kredito unijos valdybos narių. Nustatyti, kad Ž.B. eina valdybos narės pareigas iki kol vietoje jos išrinktas valdybos narys gaus Lietuvos banko leidimą eiti valdybos nario pareigas. 7.2. Valdybos nariu vietoje Ž.B. išrinkti R.A. Nustatyti, kad R.A. pradeda eiti valdybos nario pareigas kai gaus Lietuvos banko leidimą eiti šias pareigas.   8. Dėl įgaliojimų suteikimo valdybai. NUTARTA: Suteikti kredito unijos valdybai įgaliojimus iki 2029 m. gruodžio 31 d. priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.   9. Audito įmonės kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti, limito nustatymas. NUTARTA: 9.1. Audito įmonę išrinkti vieneriems metams Grant Thornton Baltic UAB, juridinio asmens kodas 300056169. 9.2. Nustatyti iki 11000 Eur (su PVM) limitą audito paslaugoms apmokėti.
Skaityti daugiau >

Įsigalios naujos KU „Taupa“ mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos

2019 KOVO 01
Nuo 2019 m. gegužės 1 d. įsigalios atnaujintos Kredito unijos “Taupa” (toliau - Unija) mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos (toliau - Sąlygos). Sąlygos atnaujinamos dėl naujai įdiegtos banko informacinės sistemos FORPOST. Šios Sąlygos įtvirtina Unijos pagrindines nuostatas, kuriomis Unija vadovaujasi teikdama finansines paslaugas Unijos nariams ir klientams.   Susipažinti su atnaujintomis Unijos Sąlygomis čia.
Skaityti daugiau >

Kredito unijos „Taupa“ eilinis visuotinis narių susirinkimas 2019m. kovo 22 d.

2019 VASARIO 28
Informuojame, kad 2019-03-22 9.00 val. šaukiamas kredito unijos „Taupa“ (toliau – kredito unija) eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks kredito unijos buveinės patalpose adresu Kalvarijų g. 140, Vilniuje. Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2019-03-29 d. 15.00 val. KB „Lietuvos kooperatyvų sąjunga“ Mažojoje salėje adresu Gedimino pr. 28/2, Vilniuje. Darbotvarkė:  Stebėtojų tarybos 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Vidaus audito tarnybos 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Valdybos 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Paskolų komiteto 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. Kredito unijos valdybos nario perrinkimas. Dėl įgaliojimų suteikimo valdybai. Audito įmonės kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas. Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, projektų vadovas Tomas Jakimauskas, tel. 852787180, el.p. info@taupa.lt.  Susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, galima kredito unijos buveinėje nuo 2019-03-15 d.
Skaityti daugiau >

Keičiasi kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos

2018 RUGPJŪČIO 01
Nuo 2018-08-01 įsigalioja nauja LR mokėjimų įstatymo redakcija ir tuo pagrindu 2018-05-29 kredito unijos “Taupa” valdyba patvirtino mokėjimo paslaugų teikimo sąlygas, kuriose atlikti pakeitimai, susiję su įsigaliojusia Antrąja mokėjimo paslaugų direktyva (PSD2): keičiamas neautorizuotų mokėjimų (atliktų be mokėtojo sutikimo) lėšų sugrąžinimo terminas. Sužinoję apie neautorizuotą mokėjimo operaciją, nedelsdami, bet ne vėliau kaip iki kitos kredito unijos darbo dienos pabaigos grąžinsime neautorizuotos mokėjimo operacijos sumą, išskyrus atvejus, kai įtariame mokėtojo sukčiavimą; nuo 150 Eur iki 50 Eur mažėja nuostolių suma, kurią vartotojams gali tekti padengti dėl neautorizuotų mokėjimų, jeigu buvo pasinaudota neteisėtai pasisavinta mokėjimo priemone. Su naujomis mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis galite susipažinti čia: KU-TAUPA-Mokejimo-paslaugu-teikimo-salygos.doc Jei turite klausimų, informacijos teiraukitės el. paštu: info@taupa.lt Jei sutinkate su mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų pakeitimais, Jums nereikia atlikti jokių veiksmų. Primename, kad, jei nesutinkate su šiais pakeitimais, turite teisę neatlygintinai nutraukti su kredito unija sudarytą einamosios sąskaitos sutartį iki 2018 m. rugpjūčio 1 dienos.
Skaityti daugiau >

Pranešimas apie visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus

2018 BALANDŽIO 11
PRANEŠIMAS APIE VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PRIIMTUS SPRENDIMUS Informuojame apie 2018 m. kovo 30 d. vykusio pakartotinio visuotinio Kredito unijos „Taupa“ (toliau – kredito unija) narių susirinkimo priimtus sprendimus:   1. Stebėtojų tarybos 2017 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Stebėtojų tarybos ataskaitą už 2017 metus įvertinti teigiamai.   2. Vidaus audito tarnybos 2017 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Vidaus audito tarnybos ataskaitą už 2017 metus įvertinti teigiamai.   3. Valdybos 2017 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Valdybos ataskaitą už 2017 metus įvertinti teigiamai.   4. Paskolų komiteto 2017 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Paskolų komiteto ataskaitą už 2017 metus įvertinti teigiamai.   5. 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas. NUTARTA: 5.1. Patvirtinti kredito unijos 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 5.2. Nepaskirstytus nuostolius perkelti į kitų finansinių metų pradžią, ateityje jį dengiant iš kredito unijos uždirbto pelno.   6. 2018 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. NUTARTA: Patvirtinti 2018 metų pajamų ir išlaidų sąmatą pagal pateiktą projektą.   7. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas naujai kadencijai. NUTARTA: 7.1. Valdybos nariais naujai kadencijai išrinkti Liną Songailą,  Liną Peciukevičių, ir Žermeną Balaišienę. 7.2. Valdybos pirmininku išrinkti Liną Songailą.   8. Kredito unijos stebėtojų tarybos narių ir pirmininko rinkimas naujai kadencijai. NUTARTA: 8.1. Stebėtojų tarybos nariais naujai kadencijai išrinkti Povilą Butkų, Simoną Abramavičiūtę, ir vietoje Arnoldo Burkovskio,  stebėtojų tarybos nariu išrinkti Rimvydą Olšauską.  Nustatyti, kad Rimvydas Olšauskas pradeda eiti stebėtojų tarybos nario pareigas nuo Lietuvos banko leidimo eiti kredito unijos vadovo pareigas gavimo dienos. 8.2. Stebėtojų tarybos pirmininku išrinkti Simoną Abramavičiūtę.    9. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas naujai kadencijai. NUTARTA: 9.1. Paskolų komiteto nariais naujai kadencijai išrinkti Rolandą Amšiejų, Tomą Jakimauską, ir vietoje Martyno Miknaičio paskolų komiteto nariu išrinkti Vaidą Krivickienę. 9.2. Paskolų komiteto pirmininku išrinkti Vaidą Krivickienę.  Nustatyti, kad Vaida Krivickienė pradeda eiti paskolų komiteto pirmininko pareigas nuo Lietuvos banko leidimo eiti kredito unijos vadovo pareigas gavimo dienos.   10. Audito įmonės kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti, limito nustatymas. NUTARTA: 10.1. Audito įmonę išrinkti Grant Thornton Baltic UAB, juridinio asmens kodas 300056169. 10.2. Nustatyti iki 11000 Eur (su PVM) limitą audito paslaugoms apmokėti.
Skaityti daugiau >

Pranešimas dėl mokėjimų nurodymų ir darbo laiko

2018 KOVO 29
Dėl mokėjimo nurodymų Didijį Penktadienį (2018 m. kovo 30 d.) ir šv. Velykų laikotarpiu Informuojame, kad Didijį Penktadienį (2018 m. kovo 30 d.) ir šv. Velykų pirmadienį (2018 m. balandžio 2 d.) SEPA mokėjimo nurodymai ir tarptautiniai mokėjimo nurodymai eurais NEBUS VYKDOMI. Kovo 29 d. iki 16.00 val. pateikti mokėjimo nurodymai bus įvykdyti tą pačią darbo dieną. Po šio laiko ir kovo 30 – balandžio 2 d. pateikti mokėjimo nurodymai bus įvykdyti balandžio 3 d. (antradienį). Kredito unijos darbo laikas kovo 30 d. – iki 15.00 val., balandžio 2 d. – nedirbsime.
Skaityti daugiau >

Kredito unijos „Taupa“ eilinis visuotinis narių susirinkimas 2018m. kovo 23 d.

2018 KOVO 02
Kredito unijos „Taupa“ eilinis visuotinis narių susirinkimas Informuojame, kad 2018-03-23 9.00 val. šaukiamas kredito unijos „Taupa“ eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks kredito unijos naujos buveinės patalpose adresu Kalvarijų g. 140, Vilniuje. Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2017-03-30 d. 9.00 val. KB „Lietuvos kooperatyvų sąjunga“ Mažojoje salėje adresu Gedimino pr. 28/2, Vilniuje. Darbotvarkė: 1) Stebėtojų tarybos 2017 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 2) Vidaus audito tarnybos 2017 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 3) Valdybos 2017 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 4) Paskolų komiteto 2017 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 5) 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas. 6) 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 7) Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas naujai kadencijai. 8) Kredito unijos stebėtojų tarybos narių ir pirmininko rinkimas naujai kadencijai. 9) Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas naujai kadencijai. 10) Audito įmonės kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – projektų vadovas Tomas Jakimauskas, tel. 852787180, el.p. t.jakimauskas@taupa.lt. Susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, galima kredito unijos buveinėje nuo 2018-03-16 d.
Skaityti daugiau >
DAUGIAU NAUJIENŲ

Narių skaičius

1990

Kredito unijos aktyvai

36 200 000 €

Klientų atsiliepimai

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus. Tęsdami naršymą svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimo taisyklėmis.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close